18
Kwi

0

Informacja dot. pracy szkoły

Dyrekcja szkoły informuje, że od dnia 24 kwietnia zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.