I wyróżnienie dla przedszkolaków

I wyróżnienie w kategorii Przedszkola otrzymał dnia 3 października 2015 r. oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zasani reprezentowany przez uczniów: Ninę Wachnik, Mateusza Hujdusa i Patryka Szymoniaka.

Wyżej wymienieni uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminę Myślenice
w ramach promocji Projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice” współfinansowanym przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. „WODA I EKOLOGIA”.

Serdecznie gratulujemy!