I Międzypokoleniowe Spotkanie Patriotyczne

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyło się I Międzypokoleniowe Spotkanie Patriotyczne. Zainicjowane było przez aktywne działaczki Stowarzyszenia „Nasza Zasań”. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, grupa przedszkolna, nauczyciele i pracownicy. O godzinie 12.00 zebrani odśpiewali najbardziej znane pieśni patriotyczne, które odzwierciedlają dzieje narodu oraz najważniejsze momenty w historii państwa. Ukazany jest w nich obraz kształtowania się rodzimej tożsamości i dumy kraju, za sprawą odniesień do najważniejszych wydarzeń historycznych. Odbyło się to przy dużym zaangażowaniu uczestników oraz akompaniamencie akordeonu.