Mając na uwadze fakt, iż palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie proponuje realizację programu antytytoniowego „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego adresatami są uczniowie IV-VI klas szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.