Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zasani uprzejmie informuje, że w dniach od 27 do 15 marca 2017 r. w godz. od 900 d0 1300   w sekretariacie szkoły należy dokonać zgłoszenia dziecka (rocznik 2010) do klasy pierwszej oraz do Oddziału Przedszkolnego  na rok szkolny 2017/2018.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są na podstawie karty zgłoszenia rodziców (zał. Nr 1)

Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Rodzice składają wniosek  (zał. Nr 2) o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Druki  (zał. 1 i zał. 2) dostępne  są w  sekretariacie szkoły.