1. „Mały artysta”- zajęcia plastyczne
  2. „Moje pasje”- zajęcia matematyczno-logiczne
  3.  Koło szachowe klasy I
  4. „Pokonam problemy”-koło matematyczne
  5. „Wiem więcej”- zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne
  6.  Zabawy z językiem angielskim – klasa III
  7. Koło szachowe klasa IV