Szkoła promująca bezpieczeństwo

We wrześniu 2016 r. nasza szkoła przystąpiła do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  – ubiegając się równocześnie o zdobycie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo przyznawanego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przystąpienie do programu ma na celu podjęcie działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole.