Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zasani

w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Filip Kozubek Przewodniczący Szkoły
2. Bartosz Ulmaniec Zastępca Przewodniczącego