Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zasani

w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Przewodniczący Szkoły
2. Zastępca Przewodniczącego