Przewodniczący: Robert Kocajda

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1.  Agnieszka Szymoniak Zastępca Przewodniczącego
2.  Małgorzata Szymoniak Skarbnik
3.  Katarzyna Pietrzyk Członek Rady
4.  Aneta Wincenciak Członek Rady
5.  Paulina Wątor Członek Rady
6.  Kamila Węgrzyn Członek Rady
7. Anna Szymoniak Członek Rady
8. Anna Zabłocka Członek Rady