Przewodniczący: Robert Kocajda

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1.  Dorota Kabaja Zastępca Przewodniczącego
2.  Małgorzata Szymoniak Skarbnik
3.  Marta Konieczna Sekretarz
4.  Anna Stojek Członek Rady
5.  Izabela Kania Członek Rady
6.  Agnieszka Oleksińska Członek Rady