Przewodniczący: Robert Kocajda

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Kamila Węgrzyn Zastępca Przewodniczącego
2.  Małgorzata Szymoniak Skarbnik
3.  Beata Hujdus Członek Rady
4.  Agnieszka Szymoniak Członek Rady
5.  Katarzyna Siatka Członek Rady
6. Magdalena Biel Członek Rady