Przewodniczący: Robert Kocajda

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Justyna Skałka Zastępca Przewodniczącego
2.  Małgorzata Szymoniak Skarbnik
3.  Beata Hujdus Członek Rady
4.  Ewelina Czarnota Członek Rady
5.  Monika Biały Członek Rady
6. Ewa Firek Członek Rady
7 Magdalena Górka Członek Rady
8 Włodzimierz Selecki Członek Rady