Kadra Pedagogiczna 2015/2016

Dyrektor Szkoły: mgr Renata Piekarz

Lp. Imię i Nazwisko Przedmiot Funkcja
1. mgr Katarzyna Budziaszek muzyka, język polski klasy IV-VIII
2. ks.  Andrzej Caputa religia klasa III
3. mgr Anna Górka wychowanie przedszkolne wychowawca w oddziale przedszkolnym,
4. mgr Urszula Górka zajęcia korekcyjno- kompensacyjne klasy  V, VI, VII
5. mgr Iwona Irzyk przyroda,informatyka, technika, WDŻWR klasy IV-VIII, wychowawca klasy VIII
6. mgr Marta Kochan edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy III
7. mgr. Magdalena Kawalec edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I
8. mgr Marian Batko matematyka klasy IV-VIII, wychowawca klasy V
9. mgr Monika Parszywka j.polski, WOS klasy IV – VII, wychowawca kl. VI
10. mgr Alina Matoga religia, plastyka oddział przedszkolny, klasa I, klasy IV-VIII
11. mgr Renata Piekarz edukacja wczesnoszkolna muzyczna i WF klasy I,II
12. mgr Joanna Pieron j. angielski klasy IV,V,VI
13. mgr Jarosław Szewczyk wychowanie fizyczne, SKS klasy II, IV-VIII, wychowawca klasy VII
14. mgr Mariola Piwowarczyk edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II
15. mgr Barbara Górka język angielski nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim
16. mgr Małgorzata Podmokły geografia klasy V,VI,VII
17. mgr Małgorzata Krok fizyka klasy VII, VIII
18. mgr Jan Chęciński język niemiecki, doradztwo zawodowe klasy VII-VIII
19. mgr Magdalena Szczepańska język angielski klasy VII-VIII
20. mgr. Małgorzata Profic język angielski klasy  I,II,III, oddział przedszkolny
21. mgr. Renata Maślerz pedagog szkolny
22. mgr. Stanisława Pyzio chemia klasy V-VIII
23. mgr. Andrzej Jasek EDB klasa VIII

Pracownicy administracyjno-obsługowi

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. mgr. Katarzyna Żuławińska referent
2 mgr. Magdalena Górka referent
2. Maria Jaśkowiec sprzątaczka
3. Urszula Kalisz sprzątaczka
4. Małgorzata Szymoniak sprzątaczka
4. Józef Szymoniak konserwator