Kadra Pedagogiczna 2020/2021

Dyrektor Szkoły: mgr Renata Piekarz

Lp. Imię i Nazwisko Przedmiot Funkcja
1. mgr Katarzyna Budziaszek  język polski

muzyka

klasy IV, V, VIII

klasy IV- VII

2. ks.  Piotr Piekart religia klasa III
3. mgr Anna Górka wychowanie przedszkolne wychowawca w oddziale przedszkolnym,
4. mgr Urszula Górka zajęcia korekcyjno- kompensacyjne klasy  V, VI, VII
5. mgr Iwona Irzyk przyroda, informatyka, technika, WDŻWR klasy IV-VIII, wychowawca klasy IV
6. mgr Marta Kochan edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I
7. mgr  Magdalena Kawalec edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II
8. mgr Marian Batko matematyka klasy IV-VIII, wychowawca klasy VI
9. mgr Monika Wójtowicz j.polski, klasa VI,  VII, wychowawca kl. VII
10. mgr Alina Matoga religia,

plastyka

oddział przedszkolny, klasa I, II klasy IV-VII

klasy IV- VII

11. mgr Renata Piekarz edukacja wczesnoszkolna klasy III
12. mgr Joanna Pieron j. angielski klasy VII, VIII
13. mgr Jarosław Szewczyk wychowanie fizyczne, klasy II, IV-VIII, wychowawca klasy VIII
14. mgr Irena Stefan  geografia  klasy V- VIII
15. mgr Barbara Górka język angielski oddział przedszkolny, klasy I- VI
16. mgr Agata Wyskoczyńska  WOS klasy VIII
17. mgr Małgorzata Krok fizyka klasy VII, VIII
18. mgr Marta Talaga język niemiecki, klasy VII-VIII
19. mgr Andrzej Jasek EDB klasa VIII
20. mgr Mariusz Bylica historia klasy  IV- VIII
21. mgr Anna Zabłocka pedagog szkolny
22. mgr  Stanisława Pyzio chemia,  świetlica klasy VII- VIII

Pracownicy administracyjno-obsługowi

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. mgr Magdalena Górka referent
2. Maria Jaśkowiec sprzątaczka
3.  Małgorzata Szymoniak sprzątaczka
4. Józef  Szymoniak  konserwator