Kadra Pedagogiczna 2021/2022

Dyrektor Szkoły: mgr Renata Piekarz

Lp. Imię i Nazwisko Przedmiot Funkcja
1. mgr Katarzyna Budziaszek  język polski

 

muzyka

klasy IV-VII

 

klasy IV- VII

wychowawca klasy VI

2. ks.  Piotr Piekart religia klasa III
3. mgr Anna Górka wychowanie przedszkolne wychowawca w oddziale przedszkolnym,
4. mgr Urszula Górka zajęcia korekcyjno- kompensacyjne klasy  I-III, IV, VI,
5. mgr Iwona Irzyk przyroda, informatyka, technika, WDŻWR klasy IV-VIII, wychowawca klasy V
6. mgr Marta Kochan edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II
7. mgr  Barbara Oprzędek edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy III
8. mgr Marian Batko matematyka klasy IV-VIII, wychowawca klasy VII
9. mgr Monika Wójtowicz j.polski, klasa VIII
10. mgr Alina Matoga religia,

 

plastyka

oddział przedszkolny, klasa I, II klasy IV-VII

 

klasy IV- VII

11. mgr Renata Piekarz edukacja wczesnoszkolna klasy III
12. mgr Joanna Pieron j. angielski klasy VII, VIII
13. mgr Jarosław Szewczyk wychowanie fizyczne, klasy I, IV-VIII, wychowawca klasy VIII
14. mgr Irena Stefan  geografia  klasy V- VIII
15. mgr Agnieszka Pietrzyk język angielski  klasy IV- VI
16. mgr Agata Wyskoczyńska  WOS klasy VIII
17. mgr Małgorzata Krok fizyka klasy VII, VIII
18. mgr Anna Jaśkowiec język niemiecki, klasy VII-VIII
19. mgr Małgorzata Profic EDB

 

język angielski

wychowanie przedszkolne

klasa VIII

 

klasy I-III

wychowawca w oddziale przedszkolnym,

20. mgr Ewa Jaśkowiec historia klasy  IV- VIII
21. mgr Anna Zabłocka pedagog szkolny

 

świetlica

wychowawca klasy IV
22. mgr  Stanisława Pyzio chemia,  świetlica klasy VII- VIII
23 mgr Magdalena Biel wychowanie przedszkolne wychowawca w oddziale przedszkolnym,
24 mgr Magdalena Pindel zajęcia korekcyjno- kompensacyjne klasa VI-VII, VIII

Pracownicy administracyjno-obsługowi

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. mgr Magdalena Górka referent
2. Monika Kalisz sprzątaczka
3.  Małgorzata Szymoniak sprzątaczka/pomoc nauczyciela
4. Józef  Szymoniak  konserwator/sprzątacz
 .5      Katarzyna Siatka                           pomoc nauczyciela