Konsultacje przedmiotowe z nauczycielami:

Nauczyciel Dzień/Dni dyżuru Godziny konsultacji
Anna Malina czwartek 9:45– 10:45
Monika Malina czwartek 9:45– 10:45
Marta Kochan czwartek 8:50– 9:35
Joanna Pieron wtorek 9:45– 10:30
Iwona Irzyk środa 10:45– 11:30
Jarosław Szewczyk środa, piątek 10:20– 10:45
Alina Matoga poniedziałek, środa, piątek 11:30– 11:40
Janina Warmuz czwartek 9:00– 9:30