Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

  1. 2 listopada 2021r.
  2. 12 listopada 2021r.
  3. 7 stycznia 2022r.
  4. 2 maja 2022r.
  5. 24, 25, 26 maja 2022r.- egzamin ósmoklasisty
  6. 17czerwca 2022r.