Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

  1. 31 październik 2022r.
  2. 2 maj 2023r.
  3. 23, 24, 25 maja 2023r.- egzamin ósmoklasisty
  4. 26 maj 2023r.
  5. 9 czerwca 2023r.