Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

  1. 12 listopada 2020r.
  2. 13 listopada 2020r.
  3. 4 stycznia 2021r.
  4. 5 stycznia 2021r.
  5. 25, 26, 27 maja 2021r.- egzamin ósmoklasisty
  6. 4 czerwca 2021r.