Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

  1. 11 listopada Święto Niepodległości
  2. 23-31 grudzień – przerwa świąteczna
  3. 01 styczeń – Nowy Rok
  4. 02-03 styczeń – dni wolne od zajęć dydaktycznych
  5. 27 styczeń – 07 luty – ferie zimowe
  6. 09-14 kwietnia – przerwa świąteczna
  7. 21-23 kwietnia – egzaminy ósmoklasisty
  8. 12 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych