HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA R. SZK. 2022/23

Zapraszamy na stronę 

https://przedszkola-myslenice.nabory.pl/

  

od 1 marca 2022r., godz. 9:00 do 18 marca 2022r., godz.12:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków klub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych Przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

od 1 marca do 23 marca 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych we wniosku na podstawie art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo oświatowe.

1 kwietnia 2022r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 4 kwietnia 2022., godz. 9:00 do 15 kwietnia 2022r., godz. 12:00

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19 kwietnia 2022r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.