14
Paź

0

Gminny Konkurs Plastyczny „STO LAT DLA NIEPODLEGŁOŚCI”

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego

„STO LAT DLA NIEPODLEGŁOŚCI”

z dnia 11 października 2018 r.

 

Skład Komisji:

Przewodniczący – Małgorzata Anita Werner  –  Dyrektor MOKIS
Członkowie –         Agnieszka Węgrecka         –   Nauczyciel języka polskiego

Paweł Lemaniak   –     Dyrektor Muzeum Niepodległości w Myślenicach

Komisja przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w Regulaminie Konkursu, następującym osobom:

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Małgorzata Panek                  SP w Zawadzie

I miejsce –  Anna  Olesek                         SP w Zasani

II miejsce – Anna Długosz                      ZPO w Borzęcie

II miejsce-    Norbert Biela                      SP w Zawadzie

III miejsce – Piotr Suder                          SP w Zawadzie

Wyróżnienia – Maksymilian Firek          SP w Zawadzie

Maja Pitala                         SP w Krzyszkowicach

Antoni Pitala                     SP w Krzyszkowicach

Maciej Pitala                      SP w Krzyszkowicach

Karol Firek                         ZPO nr 1, SP nr

Maciej Suder                      SP w Zawadzie

Emilia Skóra                       SP w Jasienicy

II grupa – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

I miejsce – Dawid Jaśkowiec                    SP w Zasani

II miejsce –  Karol Hanusiak                     SP w Jasienicy

III miejsce –  Małgorzata Górszczak         ZPO w Głogoczowie

III  Franciszek Szymula                             SP nr 4 w Myślenicach

III grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienia –  Emilia Horab                  SP nr 4 w Myślenicach

Agnieszka Irzyk              SP nr 4 w Myślenicach

Nagroda specjalna Dyrektora Muzeum Niepodległości w Myślenicach P. Pawła Lemaniaka została przyznana dla Norberta Bieli ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Na uroczyste rozdanie nagród laureatom, które odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Zasani w dniu 18 X 2018 r. o godz. 9.00, serdecznie zapraszamy.

Dyrektor SP Zasań