Folklor w duszy gra

Igor Cienkosz z Grupy Żabki otrzymał Nagrodę główną X POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „FOLKLOR W DUSZY GRA” -ŚLĄSK


Informujemy, że w dniu 25.05.2023 r. Komisja w składzie:
-Małgorzata Molendys – artysta, biliotekarz
-Paulina Steliga-Gryglaszewska – malarz, artysta
-Agnieszka Topór – instruktorka i choreografka tańców ludowych
dokonała przeglądu i oceny 97 prac plastycznych, wykonanych przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe, uczestników zajęć WTZ, DPS i SDŚ. Komisja, podczas oceniania prac, zwróciła uwagę na zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość, estetykę, ekspresję i wrażliwość plastyczną, ukazanie bogactwa i różnorodności folkloru regionu Śląska.


Głównym celem konkursu było podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanych z folklorem oraz ukazanie piękna i bogactwa kulturowego regionu Śląska.
Zadaniem uczestników było stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem całego regionu Śląska Należało zwrócić uwagę na dużą różnorodność tematu. W zależności od regionu, Śląsk dzielimy na Dolny Śląsk, Górny Śląsk oraz Śląsk Cieszyński. Ludność etnograficzną zamieszkującą obszar Śląska dzielimy na Bytomiaków, Górali Śląskich, Górzanów, Krawaków, Lachów Śląskich, Opolan, Raciborzan i Wałasów. Region Śląska charakteryzuje bogactwo kulturowe, językowe i różnorodność folkloru.
Zgodnie z tematem konkursu, trafiły do nas prace dotyczące folkloru Śląska, na których oprócz kolorów i wzorów typowych dla regionów, znalazły się także motywy etnograficzne, geograficzne, kulturowe i architektoniczne.
Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: PRZEDSZKOLA
🏅Nagroda Główna: Ilia Jaszczyk – Zgłoszenie indywidualne
🏅Nagroda Główna: Igor Cienkosz – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Zasani
🏅Nagroda Główna: Zuzanna Poluszak – Zgłoszenie indywidualne
Wyróżnienia:
🎖Izabela Kowal – GOKiS w Wiśniowej
🎖Oliwia Leśniak – GOKiS w Wiśniowej