Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Akademia z okazji Dnia KEN w naszej szkole połączona była z ważnymi wydarzeniami w naszej szkole. Na początku uczniowie uczcili ten dzień akademią. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Komisja Edukacji Narodowej została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Następnym wydarzeniem było ślubowanie klas pierwszych. Najmłodsi uczniowie naszej społeczności uroczyście zostali pasowani na ucznia przez Panią Dyrektor. 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania pracowników szkoły. Dyrektor szkoły wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, dziękując wszystkim za trud i zaangażowanie w pokonywaniu trudności i przekazywanie wiedzy. Życzenia sukcesów, pełnej samorealizacji oraz osiągania założonych celów usłyszeli również uczniowie.