Dzień Głośnego Czytania

Mądra szkoła czyta dzieciom- 29.09.2020r. obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania    

       Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto zacząć od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki – i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego przez długi czas zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych.

       Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

UNIWERSALNE ZASADY CODZIENNEGO CZYTANIA DZIECIOM W SZKOLE I POZA NIĄ
 Czytamy zawsze w atmosferze entuzjazmu i zachwytu dzieckiem i książką

  • Codziennie, regularnie, dobrze jest wybrać stałą porę i stworzyć rytuał czytania
  • Zawsze z myślą o sprawieniu dziecku przyjemności, nie za karę, czy z obowiązku– celem jest wyrobienie u dziecka trwałego skojarzenia czytania z przyjemnością
  • Wybieramy książki interesujące i odpowiednie dla wieku i poziomu rozwoju dziecka – uwzględniamy jego reakcje Chronimy wrażliwość dziecka – nie wzbudzamy lęków i napięć
  • Dopasowujemy czas czytania do umiejętności skupienia się dziecka – zaczynamy od kilku minut – Nie zmuszamy dziecka, by siedziało spokojnie i bez ruchu – może się bawić, słuchając
  • Nie pozostawiamy dziecka z książką samotnie, gdy już zna litery, gdyż zniechęci się do czytania. Czytanie jest wtedy zbyt trudne, a dziecko traci główną atrakcję czytania: bliskość ważnej osoby

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

A tak my świętowaliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.