Dzień Edukacji Narodowej

Za trud, za serce, za uśmiech … DZIĘKUJEMY!

Dnia 13 października 2022r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie słowem i śpiewem podziękowali nauczycielom oraz pracownikom szkoły za cierpliwość i trud włożony w ich kształcenie i wychowanie. Dyrektor szkoły mgr Renata Piekarz wyraziła wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły za wysiłek włożony w wychowywanie i nauczanie oraz wielkie serce okazywane podczas pracy z dziećmi. Przewodniczący Rady Rodziców skierował słowa podziękowania za pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy przez wychowanków.