Dyżur przedszkola w okresie wakacji

DYŻUR PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego 
w Zasani informuje, że w wakacje oddział przedszkolny będzie czynny od 01 do 19 lipca2024 r.w godzinach od 7.00 do 17.00 

Koszt żywienia (śniadanie + obiad + podwieczorek) i pobytu        
w przedszkolu według obowiązujących stawek

Zgodnie z Regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 247/2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, z dnia 24.09.2019 r., oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 686/LXVIII/2023 z 28 sierpnia 2023 r. rodzice składają w sekretariacie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. 

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.) Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy 
wakacyjnej.

Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
do Oddziału Przedszkolnego w Zasani , a następnie dzieci z innych przedszkoli, które mogą być przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc.

Termin składania wniosków mija 14 czerwca b. roku 

Wnioski oraz oświadczenia do pobrania w sekretariacie  szkoły w godz. od 8:00 do 15:00

Informacja dodatkowa!!

W naszej placówce w okresie wakacyjnym będą prowadzone prace remontowe, dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość.         My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczne warunki dla dzieci przebywających w tym czasie                   w przedszkolu.  

Na dyżur wakacyjny zapisujemy 

dzieci już uczęszczające do przedszkola.