Druk „Oświadczenie woli rodzica”

Drodzy Rodzice przedszkolaków! Oświadczenia woli należy składać albo drogą mailową na sp.zasan@interia.pl albo osobiście w budynku szkoły od 14.04-16.04.2020r. w godz.8-11. W budynku można odebrać taki druk bądź ściągnąć go ze strony:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORP/myslenice/files/NP_oswiadcz_rodzica_o_woli_przyj-1_MYS2020.pdf?fbclid=IwAR1yh7m5rK7goOJ6JCEaCEGDyrwJKq5XNbpWLe6Ca98cCIhNpB9uDXXsxnk

lub

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORP/myslenice/files/NP_oswiadcz_rodzica_o_woli_przyj-1_MYS2020.pdf?fbclid=IwAR1HLJzVruMVuLTuFPZu80ioRD5jsv9hdQgI0bctTXjPPOhw7K8PsHjS02c