Archiwum kategorii: Odblaskowa szkoła

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na zajęciach świetlicowych

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie mieli możliwość doskonalić zdobyte umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z wielkim zaangażowaniem wykonywali prace plastyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z jezdni. Swoją wiedzę wykorzystali w rozpoznawaniu i kolorowaniu znaków drogowych i sygnałów świetlnych. Biorąc udział w zabawach ruchowych utrwalali zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz ćwiczyli reakcję na sygnały świetlne. Na zajęciach wykorzystano gry planszowe: „Znaki drogowe”, „Prawo jazdy rowerowe”, które utrwalały zdobyte wiadomości. Etapem końcowym było wykonanie gazetki na korytarz szkolny pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz wystrój sali świetlicowej.
Wszystkie wymienione działania wzmocniły poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów.

„Odblaskowa szkoła” w artystycznej interpretacji dzieci

Podczas zajęć uczniowie ilustrowali zachowanie się na drodze w różnych sytuacjach  przedstawionych za pomocą fraszek, opowiadań, zdarzeń z życia codziennego wykazując się rzetelnymi argumentami za swoim ujęciem tematu : ,,Bądź uważny.”Uwidaczniali odblaski jako naczelne źródło wskazujące na zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców wszystkich pojazdów.Obraz1 185 (Kopiowanie) Obraz1 184 (Kopiowanie)

Ogólnoszkolny konkurs komputerowy „Promujemy bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Ogólnoszkolny konkurs komputerowy „Promujemy bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
W ramach działań związanych z udziałem w konkursie „Odblaskowa szkoła” odbył się szkolny konkurs komputerowy pt. „Promujemy bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: wykonanie pracy w edytorze grafiki Paint oraz wykonanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint. Uczniowie bardzo aktywnie wzięli udział w konkursie i wykonali wiele ciekawych prac. Wśród uczestników konkursu wyłoniono zwycięzców.
Uczniowie nagrodzeni za wykonanie prezentacji multimedialnej:
I miejsce – Jakub Skóra kl. VI
II miejsce – Magdalena Kołodziejczyk kl. VI
III miejsce – Gabriela Łotocka kl. VI i Patrycja Moryc kl. VI
Uczniowie nagrodzeni za wykonanie pracy w programie Paint:

I miejsce – Żaneta Siatka kl. IV

Żaneta Siatka kl. IV

II miejsce – Natalia Leśniak kl. V

Natalia Leśniak kl. V
III miejsce – Milena Kocyła kl. V

Milena Kocyła kl. V

Ponadto w konkursie wzięli udział następujący uczniowie:
Paweł Stasiak kl. IV
Izabela Olszewska kl. V
Jarosław Biela kl. V
Julia Gogól kl. V
Justyna Sukta kl. V
Kamil Szymoniak kl. V
Karolina Bednarz kl. V
Mateusz Biel kl. V

 

Ogólnoszkolny Konkurs Plastyczny „Bądź rozważny na drodze”

W trakcie trwania konkursu został zorganizowany Ogólnoszkolny Konkurs Plastyczny, który odbywał się w 3 kategoriach: dzieci przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-IV. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice plastycznej(rysunek, wycinanka, wyklejanka, collage itp.) nawiązującej tematycznie do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konkurs plastyczny cieszył się bardzo dużym powodzeniem, uczniowie przygotowali wiele prac na bardzo wysokim poziomie.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

Ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym

29 października 2014 r. odbył się w naszej szkole Ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W ramach konkursu uczniowie klas I-III kolorowali znaki drogowe natomiast uczniowie klas IV-VI po wytypowaniu przedstawicieli swych grup wzięli udział w turnieju. Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała znajomość znaków drogowych, druga część dotyczyła zakresu zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

Obraz1 121 (Kopiowanie) Obraz1 122 (Kopiowanie) Obraz1 123 (Kopiowanie) Obraz1 124 (Kopiowanie) Obraz1 126 (Kopiowanie) Obraz1 127 (Kopiowanie) Obraz1 128 (Kopiowanie) Obraz1 129 (Kopiowanie) Obraz1 130 (Kopiowanie) Obraz1 131 (Kopiowanie) Obraz1 132 (Kopiowanie) Obraz1 133 (Kopiowanie) Obraz1 134 (Kopiowanie) Obraz1 135 (Kopiowanie) Obraz1 138 (Kopiowanie) Obraz1 137 (Kopiowanie)

Pamiętamy…

Dnia 28 października 2014 r. grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Zasani pod opieką wychowawców oddała hołd zmarłym. Na cmentarzu parafialnym w Trzemeśni na wielu zapomnianych mogiłach zapalono znicze. Następnie uczniowie przeszli na pobliski teren leśny niedaleko plebani i również tam przy zapomnianej mogile z 1883 r. uczcili pamięć spoczywających w nim zmarłych. Zdziwieni, że taki grób istnieje, wyrazili gotowość odwiedzania tegoż miejsca. Nasi „odblaskowi” uczniowie świecili przykładem nie tylko podczas pieszej wędrówki drogą, ale i w miejscach kultu.

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy

27 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Zasani w ramach realizacji konkursu „Odblaskowa Szkoła” zostało zorganizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów placówki. . Uczestniczyli w nim uczniowie z klas IV-VI.  Szkolenie przeprowadzał wykwalifikowany ratownik medyczny- pan Wojciech Kraus we współpracy z funkcjonariuszem Straży Miejskiej z Myślenic- Andrzejem Kobiałką

 

Przeprowadzone szkolenie było wykonane fachowo, pomysłowo i w sposób aktywizujący uczestników. Dzięki ćwiczeniom praktycznym umożliwiło dzieciom sprawdzenie i udoskonalenie swoich umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. Dzieci i grono pedagogiczne były pod wrażeniem otwartości i profesjonalizmu Pana Krausa i Pana Kobiałki, którzy zachęcili ich do poszerzania swoich  umiejętności w zakresie  udzielania pierwszej pomocy. Odbiór szkolenia był bardzo pozytywny i przyniósł widoczne rezultaty pedagogiczne – pogłębił umiejętności i wiedzę dzieci na temat pierwszej pomocy. Dzieci z przejęciem i zainteresowaniem uczestniczyły w zorganizowanych przez niego ćwiczeniach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

Odblaskowe ślubowanie klasy pierwszej

Dzień 17 października 2014 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszej klasy. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Zasani. Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą przygotowali program artystyczny, który dotyczył między innymi bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły a także w szkole. Występ wzbogaciły odblaskowe kamizelki w których wystąpili. Odegrana została scenka dramowa pt. „Idzie Jaś do szkoły” w której to uczniowie udowodnili, że znają przepisy ruchu drogowego i potrafią bezpiecznie poruszać się po drodze. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na ucznia. Pani dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia oraz wręczała legitymacje szkolne. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem oraz spotkaniem z rodzicami uczniów na którym poruszono tematykę bezpieczeństwa dzieci. Rodzice otrzymali odblaski, by mogli również być widoczni na drodze i świecić nie tylko na niej, ale także świecić przykładem w oczach swoich pociech.

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.