27
Maj

0

Procedury bezpieczeństwa i organizacja pracy (klasy I – III oraz konsultacje dla uczniów)

W naszej szkole, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez rodziców oraz z zachowaniem wytycznych GIS, od poniedziałku 25.05 odbywają  się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne dla klas I – III. Szkoła jest otwarta dla nich w godzinach 7.50 – 14.30.  Harmonogram zajęć dla uczniów klas I-III od 25.05.2020 r.     Dzień tygodnia                                                     Czynności Ponie-działek Wtorek […]

15
Maj

0

PLANOWANY KALENDARZ ZMIAN W SZKOŁACH od 18.05.2020

Szanowni Państwo, Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco: od 18 maja br.: możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju. Od 25 maja br.: możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć […]

10
Maj

0

WYDŁUŻENIE DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja 2020 r. Uwaga! Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka […]

10
Maj

0

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYC

Planowany termin egzaminu ósmoklasisty 16.06 – 18.06.2020 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2020/2021 DRODZY ABSOLWENCI  KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i […]

06
Maj

0

Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zasani w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 12/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym  w Szkole Podstawowej* w Zasani w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia […]

04
Maj

0

Wytyczne GIS i MZ dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniuwytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają […]

27
kwiecień

0

Laptop dla szkoły

Gmina Myślenice w ramach projektu „Zdalna szkoła”  przekazała 1 laptop dla ucznia naszej szkoły, który nie posiada sprzętu umożliwiającego mu realizację zdalnych lekcji. Projekt “Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć […]

07
kwiecień

0

Druk „Oświadczenie woli rodzica”

Drodzy Rodzice przedszkolaków! Oświadczenia woli należy składać albo drogą mailową na sp.zasan@interia.pl albo osobiście w budynku szkoły od 14.04-16.04.2020r. w godz.8-11. W budynku można odebrać taki druk bądź ściągnąć go ze strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORP/myslenice/files/NP_oswiadcz_rodzica_o_woli_przyj-1_MYS2020.pdf?fbclid=IwAR1yh7m5rK7goOJ6JCEaCEGDyrwJKq5XNbpWLe6Ca98cCIhNpB9uDXXsxnk lub https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORP/myslenice/files/NP_oswiadcz_rodzica_o_woli_przyj-1_MYS2020.pdf?fbclid=IwAR1HLJzVruMVuLTuFPZu80ioRD5jsv9hdQgI0bctTXjPPOhw7K8PsHjS02c  

Page 5 of 16