Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na zajęciach świetlicowych

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie mieli możliwość doskonalić zdobyte umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z wielkim zaangażowaniem wykonywali prace plastyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z jezdni. Swoją wiedzę wykorzystali w rozpoznawaniu i kolorowaniu znaków drogowych i sygnałów świetlnych. Biorąc udział w zabawach ruchowych utrwalali zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz ćwiczyli reakcję na sygnały świetlne. Na zajęciach wykorzystano gry planszowe: „Znaki drogowe”, „Prawo jazdy rowerowe”, które utrwalały zdobyte wiadomości. Etapem końcowym było wykonanie gazetki na korytarz szkolny pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz wystrój sali świetlicowej.
Wszystkie wymienione działania wzmocniły poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.