23
Cze

0

Głosowanie grant

Szanowni Państwo, Znajomi i Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Zasani! Szkoła Podstawowa w Zasani uzyskała grant w projekcie „mpotega” w wysokości 5700 zł. Nasz projekt znalazł się wśród 15 najwyżej ocenionych spośród 672 wniosków i mamy szansę uzyskać dodatkowe 5000 zł w głosowaniu publiczności. W związku z tym prosimy o wsparcie w głosowaniu. Należy zarejestrować się […]

23
Kwi

0

Nauczanie hybrydowe

Zmiana trybu nauczania ze zdalnego na nauczanie hybrydowe w dniach od 26.04.2021 do 02.05.2021 r. na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu […]

23
Kwi

0

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szkoła otrzymała jeden laptop. Źródłem dofinansowania […]

19
Kwi

0

Zmiana terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, informuje o zmianie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21, a są to: 04 i 28 maja 2021 r. (za wcześniej ustalone 04 i 05 stycznia). W razie potrzeby w tych dniach mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

19
Kwi

0

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na terenie Gminy Myślenice

 na rok szkolny 2021/2022 Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Myślenice, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myślenice rozpoczyna się w następujących terminach: Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy: Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00. […]

13
Kwi

0

Wyniki konkursu plastycznego

Wyniki  Gminnego Konkursu Plastycznego „Kartka Świąteczna z motywem Zwierzątka Wielkanocnego” (VI edycja).Łącznie wpłynęło 48 prac z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Myślenice.Wszystkie prace były piękne i oryginalne. Spośród prac jury wyłoniło 6 laureatów oraz przyznało 6 wyróżnień w dwóch kategoriach: 3 – 4 latki oraz 5 – 6 latki.Oto wyniki:3 – 4 latki:I miejsce    […]

28
Mar

0

Światowy Dzień Zespołu Downa

Szkoła Podstawowa w Zasani również bierze udział w #skarpetkowewyzwanie. W ramach innowacji pedagogicznej Emocja nasi uczniowie obchodzą Dzień Kolorowych Skarpetek, który obchodzony jest 21 marca w związku ze Światowym Dniem Zespołu Downa. Aby pokazać, że osobom z zespołem Downa należą się dobre uczucia takie jak: zrozumienie, szacunek, przyjaźń, ubieramy dziś kolorowe skarpetki.  

Page 1 of 28