Akcja charytatywna „Pudełko po butach”

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziny do udziału w drugiej edycji akcji charytatywnej pod nazwą „Pudełko po butach”.

Celem akcji jest zbiórka pakowanej żywności, gotowej do spożycia np. pasztety, konserwy, sery, słodycze, itp., która następnie zostanie przekazana bezdomnym, będącym podopiecznymi Fundacji Ojca Pio z Krakowa.

Paczka utworzona z zebranej żywności powinna mieć symboliczną wielkość pudełka po butach, gdyż będzie ona przekazana w całości jednej, konkretnej osobie bezdomnej.

Miłym akcentem będzie własnoręczne ozdobienie pudełka przeznaczonego na paczkę.

Prosimy o składanie paczek do końca marca 2017 r. w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

i Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej w Zasani