W czwartek 23. 03. 2017 r. odbyło się spotkanie partnerów Szkoły Podstawowej w Zasani w ramach realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa- Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Na spotkaniu przedstawiono plan działań w ramach programu oraz możliwość włączenia się w te działania przez poszczególnych partnerów. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Straży Miejskiej w Myślenicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z Psami, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a także Dyrektor szkoły oraz koordynatorzy projektu.